Inschrijfformulier

Procedure toewijzing De Witte Tulp te Hillegom

 • U dient uiterlijk op vrijdag 13 januari 2023 om 23.59 uur te hebben ingeschreven.
 • Indien er meer kandidaten zijn voor bepaalde bouwnummers volgt toewijzing door de ontwikkelaar.
 • U wordt uiterlijk donderdag 19 januari 2023 op de hoogte gebracht óf een (en zo ja, welke) woning aan u toegewezen is.
 • De verkoopgesprekken zullen vanaf maandag 23 januari 2023 plaatsvinden.
 • Indien een kandidaat afvalt zal het betreffende bouwnummer worden toegewezen aan een nieuwe kandidaat. Deze kandidaat wordt dan door de makelaar benaderd.
 • De bouwnummers welke donderdag 19 januari 2023 niet door de ontwikkelaar toegewezen zijn, zijn direct en vrij verkoopbaar.

Toelichting:

 • Per huishouden mag slechts één formulier worden ingediend. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten.
 • Er wordt alleen verkocht en geleverd aan degene die op het inschrijfformulier staat/staan.
 • Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd.
 • Formulieren die na de sluitingsdatum worden ingeleverd, worden op volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst.
 • De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als de verkoper/ontwikkelaar verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan. De inschrijver kan aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen.
 • Voor de verwerking van de gegevens verwijzen wij u naar de website van de makelaar.
 • Wanneer u vragen heeft over dit inschrijfformulier, dan kunt u contact opnemen met Heemskerk Makelaardij B.V. (0252-375736 of info@heemskerkmakelaardij.nl)

In plaats van online invullen kunt u het inschrijfformulier ook downloaden. Na invullen kunt u deze inleveren bij de makelaar. Informatie over de verkoopprocedure vindt u hier.

Ook is er een toelichting op het inschrijfformulier.

De inschrijving voor de woningen is inmiddels gesloten.

  NAW gegevens:

  Naam *:

  Voornamen *:

  Achternaam *:

  Adres *:

  Postcode en woonplaats *:

  Geboortedatum/-plaats *:

  Burgerlijke staat *:

  Telefoonnummer *:

  E-mailadres *:

  Ik wil deze woning kopen:

  NAW gegevens partner:

  Naam partner *:


  Voornamen partner *:

  Achternaam partner *:

  Adres partner *:

  Postcode en woonplaats partner *:

  Geboortedatum/-plaats partner *:

  Burgerlijke staat partner *:

  Telefoonnummer partner *:

  E-mailadres partner *

  Voorkeur

  Bouwnummer

  Eerste voorkeur:

  Tweede voorkeur:

  Derde voorkeur:

  Vierde voorkeur:

  Vijfde voorkeur:

  Zesde voorkeur:

  Zevende voorkeur:

  Achtste voorkeur:

  Negende voorkeur:

  Tiende voorkeur:

  Indien de door jouw opgegeven bouwnummer(s) bezet is/zijn, wil je dan in aanmerking komen voor beschikbare woningen van hetzelfde type/dezelfde types:

  Financieel

  Schrijft u in onder voorbehoud van verkrijging van een financiering?

  Heeft u een gesprek gehad met een financieel adviseur?

  Zo ja, welke indicatie is er afgegeven voor de hoogte van het te verkrijgen hypotheekbedrag?

  Heeft een hypotheekcertificaat?

  Wilt u deze als bijlage toevoegen?

  Wat is uw totale jaarlijkse bruto-inkomen?

  Wat is uw huidige woonsituatie?

  Wat is (indien van toepassing) het totale jaarlijkse bruto-inkomen van uw partner ?

  Wat is (indien van toepassing) de huidige woonsituatie van uw partner?

  Beschikt u (en/of uw partner, indien van toepassing) over spaargeld/eigen vermogen (bijvoorbeeld uit de, eventueel toekomstige, verkoop van de huidige woning)?

  Het totaalbedrag aan spaargeld/eigen vermogen bedraagt:

  Heeft u (en/of uw partner indien van toepassing) kredieten of andere financiële verplichtingen, bijvoorbeeld persoonlijke leningen? Zo ja welke?


  Motivatie of toelichting op inschrijving

  Vakantie:

  Afwezigheid door geplande vakantie in de komende 3 maanden?