Rijk aan variatie & vitale woonsituatie

Kenmerkend voor ‘De Witte Tulp’ is de grote variatie aan woningtypes. Het plan omvat 115 woningen. Bestaande uit 24 eengezinswoningen met 3 verschillende beukmaten en 1 vrijstaande woning/villa. Verder 10 twee-onder-één-kapwoningen, 20 Beneden-Bovenwoningen (zogenaamde BEBO’s), 24 appartementen, 4 luxe penthouses en 32 appartementen sociale huur. Een doordachte en gevarieerde mix van koop- en sociale huur, gecombineerd met diverse prijsklassen, gasloos wonen, een ruime opzet en veel water en groen met een heuse speeltuin voor de kinderen.

Alle ingrediënten om een levendige en vitale woonsituatie te creëren. Met een belangrijke hoofdrol voor de duurzaamheid. In deze tijd een enorme pre. Zo gaat wonen in ‘De Witte Tulp’ te Hillegom een bloeiende én duurzame toekomst tegemoet.

Architect Jean-Paul Corel

‘Een gevarieerde buurt met een dorpse schaal’

De hoofdopzet van het stedenbouwkundige plan is gebaseerd op de aanwezige landschapsstructuur van de zanderijsloten. De ontsluitingsweg door het plangebied volgt deze structuur en wordt op twee plaatsen ontsloten op de 1e Loosterweg. Grenzend aan de ontsluiting zijn aantrekkelijke woonvelden geplaatst. De middelste zanderijsloot is verlengd volgens historische situatie, als natuurlijke overgang tussen nieuwe woningen en de bestaande belendingen. Direct nabij de zuidelijke entree op de 1e Loosterweg verrijst een vrijstaande woning. Deze voegt zich binnen het bestaande lint van de 1e Loosterweg . Daarachter ontstaat een meer besloten woongebied, bestaande uit korte rijenblokken en appartementen begeleid door opgaande bomen.

Het beoogde woonmilieu is een gevarieerde buurt met een dorpse schaal. Afgestemd op de ligging aan het open bollengebied enerzijds en het lint van de 1e Loosterweg en Stationsweg anderzijds. De woningen en appartementen in het plan zijn vormgegeven in een traditionele en eigentijdse Hollandse architectuur. Het plan krijgt een duidelijke eigenheid waarmee het zich onderscheidt van de omliggende bebouwing. Het plan is zodanig opgezet dat de woningen een gunstige zonoriëntatie krijgen. Woningen hebben achter- of zijtuinen aan de zanderijsloten, of hebben een royaal en aantrekkelijk uitzicht. Alle woningen zijn met hun voorzijde op de straat georiënteerd wat een levendig straatbeeld oplevert. Al met al een heerlijke plek om te wonen.