Disclaimer

Deze website voor het nieuwbouwproject ‘De Witte Tulp’ te Hillegom is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens die verstrekt worden door de bij de totstandkoming van dit project betrokken deskundigen, waaronder de architect, adviseurs, aannemer, gemeentelijke diensten en dergelijke. Daar de ontwikkeling van een bouwproject plaatsvindt binnen maatschappelijke kaders en verhoudingen die voortdurend veranderen door de tijd, doen zich soms wijzigingen voor die ook door de bovengenoemde deskundigen niet voorzien werden. Wij noemen dit dan ook een sfeerwebsite met illustratief karakter.

Opdrachtgever behoudt zich daarom het recht voor afwijkingen ten opzichte van deze website, door te voeren. Deze afwijkingen gaan uiteraard geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het eindproduct en geen invloed hebben op de aankoopprijs. Alle maat- en oppervlakte aanduidingen zijn ‘circa’.

De afgebeelde visuals, waaronder impressies, technische tekeningen, interieursuggesties, illustraties en foto’s zijn zogenaamde ‘artist impressions’. Ze presenteren een goede indruk van de woningen en zijn deels naar fantasie van de illustrator ingevuld. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Deze website is geen contractstuk. De definitieve overeenkomst met bijlagen bij aankoop van een woning omvat de bindende informatie.

Uiteraard is deze website met zorg samengesteld. Doel: een zo goed mogelijk beeld te geven van het project ‘De Witte Tulp’. Als lezer kun je echter geen rechten ontlenen aan de gebruikte teksten, getallen, maatvoeringen en afbeeldingen. Daartoe worden definitieve contracttekeningen vervaardigd.